/resources/icons/rssgreen.png

Obsługa klientów:

 • składanie i obsługa zamówień internetowych,
 • przeglądanie stanu zleceń związanych z zamówieniami,
 • przeglądanie dokumentów sprzedaży klienta,
 • przeglądanie stanu rozrachunków klienta,
 • obsługa zleconych przez klienta usług.

/xpertis/resources/icons/rssgreen.png

Obieg informacji:

 • ewidencja kontaktów,
 • rejestracja i akceptacja faktur zakupu,
 • rejestracja i akceptacja wniosków,
 • wnioski o zaliczki pracownicze,
 • ewidencja i rozliczenie delegacji.

/xpertis/resources/icons/rssgreen.png

Serwis menadżerski:

 • kokpit wskaźników finansowych,
 • sprawozdania finansowe,
 • analiza odchyleń od planów finansowych.

/resources/icons/rssorange.png

Obsługa pracowników:

 • przeglądanie kartotek kadrowych i płacowych pracownika,
 • wprowadzanie i akceptacja planów urlopowych,
 • wprowadzanie i akceptacja wniosków urlopowych,
 • zgłaszanie awarii,
 • zróżnicowanie uprawnień (szef-pracownik).

/xpertis/resources/icons/rssorange.png

ZKL:

 • wypełnianie formularzy ocen pracowniczych,
 • prezentacja ocen pracowniczych,
 • organizacja szkoleń,
 • wspomaganie rekrutacji,
 • planowanie zatrudnienia.

/resources/icons/rssorange.png

Controlling:

 • wprowadzanie budżetów cząstkowych,
 • raporty controllingowe,
 • rejestracja godzin pracy ludzi i maszyn (do rozliczania projektów).